සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD091-09
මාර්ග ඵල ලාභියාගේ අත්ලේ රේඛා වැටීම් සිදුවේවිද?
මාර්ග ඵල ලාභියාගේ අත්ලෙ රේඛා වැටීම් සිදුවේවිද?
මාර්ග ඵල ලාභියාගේ ඇසේ කලුඉංග්‍රිය පහලටවේද?
04:05
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (2 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව