සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD091-07
අට සිල් සමාදන් වූවකුට පොත්පත් මිලදී ගැනීම සුදුසුද?
අට සිල් සමාදන් වූවකුට දහම් පොත්පත් මිලදී ගැනීම වරදක්ද?
03:27
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (2 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව