සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD091-03
නිවන් මාර්ගයේ ගමන් කිරීම පවුල් ජීවිතයට බාදාවක්ද?
පවුල් ජීවිතය සමගියේන් සමාදානයෙන් ජීවත්විම නිවනට බාදාවක්ද?
21:12
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව