සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD090-55
විශ්වයෙන් එන ගාථා ගැන.
විශ්වයෙන් එන ගාථා ගැන.
15:27
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව