සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD090-54
උපදිසේසය.
සතර සතිපට්ටානය වැඩුව හොත් දින හතේ සිට අවු. හත දක්වා මගඵල ලැබිය හැකි බවත් උපදිසේසය ඇතිවීම අනාගාමී හෝ අරිහත් ඵලය ලැබිය හැකි බවත් දේශනා කර ඇත. මෙහි උපදිසේසය යනු කුමක්ද?
04:23
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව