සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD090-48
රතන සූත්‍රයේ ඇති මාගදි අර්ත ගැන.
රතන සූත්‍රයේ ඇති මාගදි අර්ත ඉතා ගාම්බීර බව වැට‍ෙහේ.....
00:55
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (848 KB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව