සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD090-46
නිවන වැරදි ආකාරයට තෙරුම් කරදීම.
බුද්ධෝත්පාද කාලයක නිවන යයි වෙන එකක් පෙන්වා දෙන දේශනා කරන අයකු කර ගන්නා පාපය කුමක්ද?
04:45
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව