සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD090-43
ලෙඩ දුක් වලට කර්ම විපාක බලපාන ආකාරය.
වකුගඩු ගල් මුත්‍රාස ගල් ඇතිවීමට කර්ම විපාක බලපානවාද?
01:08
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (1 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව