සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD090-39
හිසේ අඩුපාඩුවට කලයුතු දෙය
උපතින්ම හිසේ අඩුපාඩුවක් ඇත. මේසදහා කලයුතු දෙය ධර්මානුකූලව පහදා දෙන්න.
01:27
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (1 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව