සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD090-36
දේශනාවට පෙර නිසිලෙස ධර්ම ඥානය ලැබිය යුතුය.
නිවැරදිව ත්‍රිලක්ෂනය හෝ දැක නොගත හොත් ධර්ම මානය ඇතිවී තම මතයට අදහස් කියවෙනවා මිසක් යථාවබෝධයෙන් ධර්මය දේශනා කිරීමක් සිදුවිය හැකිද?............
16:41
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව