සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD090-35
ද්වතාවය සහ දේවතානුස්සතිය ගැන.
සිංහලට පරිවර්තනය කිරීමේදී ද්වතානුස්සතිය වශයෙන් වැරදි අර්ත ගැන්වූවා නොවේද?
05:31
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (5 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව