සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD090-30
අත්තිවාරම් දැමීම සහ දරු උපත්.
නිවසක් සැදිමට අත්තිවාරම් දැමූ පසු දරු උපතක් ඇතිවූ බව දැන ගන්න ලැබුනා....
00:34
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (528 KB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව