සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD090-26
විපාක විඤ්ඤානය සහ කෙලෙස් ක්‍රියාකාරීත්වය. 2
පටිච්ච සමුප්පාද ක්‍රමයේ ස්පර්ශ හට තැනිමට පෙර නාම රූප සලායතන හට ගන්නා නමුත් තිංනං සංගති පස්සෝ යනුවෙන්..........
07:39
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව