සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD090-22
භාවනාවේදී කිරන විහිදිමක්.
දෙඅත්ලෙන් කිරන විහිදිමක්වේ මෙය පහදා දෙන්න.
00:54
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (839 KB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව