සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD090-20
ආටානාටය සූත්‍රය දේශනා කරන සෑම අවස්ථාවකම දේවතාවෝ උදව්වට පැමිනියේද?
ආටානාටය සූත්‍රය දේශනා කරන සෑම අවස්ථාවකම දේවතාවෝ උදව්වට පැමිනියේද?
06:24
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව