සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD090-19
හෙල බොදු පියුම සගරාවේ ලිපි අධ්‍යනය කරන්න.
රූප ලෝක වල සහ අරූප ලෝක වල පැවැත්මට හේතුවන සංඛාර සහ ගති ඒවා නිරෝධ කරගන්නා ආකාරය පහදා දෙන්න.
01:32
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (1 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව