සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD090-17
ආනාපාන සතිය වඩන අයුරු.
සතෝ අස්සසති සතෝ පස්සසති ආනාපාන සතිය භාවනාව වඩන අයුරු පහදා දෙන්න.
29:25
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (27 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව