සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD090-13
අසූහාරදහසක් ධර්මස්කන්දය සහ ද්වතාවය පිලිබදව.
අසූහාරදහසක් ධර්මස්කන්දය සහ ද්වතාවය පිලිබදව.
04:18
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (4 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව