සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD090-08
වයධම්මා සංඛාරා අප්පමාදේන සම්පාදේත.
වයධම්මා සංඛාරා අප්පමාදේන සම්පාදේත.
07:43
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව