සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD090-05
පච්චුප්පන්න වීම සහ පටිචිච සමුප්පන්න වීම
පච්චුප්පන්න වීම සහ පටිචිච සමුප්පන්න වීම අතර වෙනස කුමක්ද?
08:44
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (8 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව