සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD090-03
පටිගත කරන ලද කර්මස්ථානයක් වැඩීමට පෙර.
පටිගත කරන ලද කර්මස්ථානයක් වැඩීමට පෙර අවශය ධර්මාවබොධය සහ කරුනු පහදා දෙන්න.
26:26
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (24 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව