සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD090-02
ආර්ය මාර්ගය වැඩීමේදී සුදුසු වන්නේ පිරිසක් අතර නොගැටී සිටීමද හුදකලාවීමද?
ආර්ය මාර්ගය වැඩීමේදී සුදුසු වන්නේ පිරිසක් අතර නොගැටී සිටීමද හුදකලාවීමද?
10:03
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව