සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD089-32
අනිමිස ලෝචන පූජාව.
අනිමිස ලෝචන පූජාව සිද්ද කිරීමේදී සේසයක් නැතිව බැදීම. අනෙක්වාටත් තිබෙනවාද?
02:43
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (2 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව