සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD089-26
නවක පිරිසක් වෙනුවෙන් අනිච්ඡ විග්‍රහය.
නිවන්මගට පිවිසීමට මූලික වන අනිච්ච දුක්ඛ අනත්ථ විස්තර කර දෙන්න.
1:35:37
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (88 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව