සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD089-24
මනෝ රූප සමග චන්දරාගයෙන් බැදීම.
බාහිර රූප අරමුනක් හා නොගැටෙන විට හිතට නැගෙන මනෝ රූප හා හිත චන්දරාගයෙන් බැදීම පාලනය කිරීම.....
1:01:42
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (56 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව