සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD089-08
අනුනට බාදා නොවන අදහසින් සිය දිවි හානි කර ගැනීම.
අනුනට බාදා නොවන අදහසින් සිය දිවි හානි කර ගැනීමෙන් පාපයක් සිදුවේද?
10:05
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (9 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව