සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD088-55
නවගුන යන්ත්‍රය කාන්තාවන් විසින් පිරිත් කිරීම.
නවගුන යන්ත්‍රය කාන්තාවන් විසින් පිරිත් කිරීම කැපද?
00:29
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (440 KB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව