සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD088-50
රහතන් වහන්සේලාට ප්‍රිය මදුර බව දැනෙනවාද?
රහතන් වහන්සේලාට ප්‍රිය මදුර බව දැනෙනවාද?
02:45
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව