සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD088-49
අනුලෝමක් ශාන්තිය හා සම්මත්ත නියාමයට පත්වීම
අනිච්ච දුක්ඛ අනත්ත දැක මෙනෙහි කරන විට අනුලෝමක් ශාන්තියට පත්වේ. අතහැරීම නාථයි නිවනම නාථයි කියා සිතන විට සම්මත්ත නියාමයට බස්නේය.පහදා දෙන්න.
06:25
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව