සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD088-46
උපේක්ෂා වේදනාවේ අවිද්‍යා අනුෂය යෙදෙන ආකාරය.
උපේක්ෂා වේදනාවේ අවිද්‍යා අනුෂය යෙදෙන ආකාරය පැහැදිලි කර දෙන්න
01:36
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (1 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව