සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD088-43
සමහර පිරිත් කෝටියක් සක්වලට බලපැවැත් වනසේ දේශනා කලේ මන්ද?
රතන සූත්‍රය, කන්ද පිරිත, ධජග්ග සූත්‍රය ආදී දේශනා කෝටියක් සක්වල අඥා චක්‍රය පතුරුවා දෙශනා කලේ ඇයි?
02:57
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
රතන සූත්‍රය, කන්ද පිරිත, ධජග්ග සූත්‍රය
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (3 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව