සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD088-33
සංගීතයේ අසාරත්වය මෙනෙහි කරන ආකාරය
සංගීතයේ අසාරත්වය මෙනෙහි කරන ආකාරය පහදා දෙන්න.
06:25
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
කර්මස්ථානය:
වැහැරී වැනසෙන ජීවිතය ගෙවන හැටි.
වැහැරී වැනසෙන ජීවිතේ ගෙවෙන හැටි.
වැහැරී වැනසෙන ජීවිතයක් ගෙවන හැටි.
වැහැරී වැනසෙන ජීවිතයක් ගෙවෙන හැටි.
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (6 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව