සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD088-31
සෙත් ශාන්ති කිරීමේදී පිරිත් නුල වටකර ගන්නා ආකාරය
සෙත් ශාන්ති කිරීමේදී පිරිත් නුල වටකර ගන්නා ආකාරය පැහැදිලි කිරීම
02:17
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (2 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව