සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD088-27
අසාරත්වය දැකපු අයකු කර්මස්ථාන වැඩිය යුත්තේ ඇයි?
යමෙකු ලොවෙහි අසාර බව දුටුවිට නිරායාසයෙන් අත්හැර නොඇලී මිදියනවායයි අසා ඇත.
එවැනි අයකු නැවත නැවතත්
අත්හැරීම වෙත්වා!
නොඇලීම වෙත්වා!
මිදීම වෙත්වා!
නිවනම වෙත්වා! යයි මෙනෙහි කිරීම අවශ්‍යද?
එසේ මෙනෙහි කිරීම වතක් වෙනවාද?
16:20
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
බුධ්ධෝහං බෝධ ඉස්සාමි ඉතියා පත්ථනා කථා
බුද්ධෝහං බෝධ ඉස්සාමි මුත්තෝහං මෝචයේ පරේ
තිණ්ණේහං තාර ඉස්සාමි සංසාරෝගා මහබ්බයා
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (15 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව