සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD088-24
අමනුෂ්‍ය බලපෑමකට ගත හැකි ඖෂධ හා ක්‍රියාමාර්ග
අමනුෂ්‍ය බලපෑමකට ගත හැකි ඖශධ හා ක්‍රියාමාර්ග කිහිපයක්. විනරාජ කසාය හා ලයවිරේකය භාවිතය
11:02
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව