සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD088-22
ආයුෂ, වර්ණ, සැප, බල, කීර්තිය, සුගති සම්පත්තිය ප්‍රාර්ථනාවෙන් පමනක් යමක් ලබා ගන්න බැරි බව.
ආයුෂ, වර්ණ, සැප, බල, කීර්තිය සුගති සම්පත් සදහා ප්‍රාර්ථනාවෙන් හෝ ආශීර්වාදයකින් ලබා ගන්න බැරි බව හේතු පල අනුව පැහැදිලි කිරීම
35:42
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (33 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව