සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD088-21
සෑම මරණයක දීම චුති චිත්තය පහලවේද?
චුති චිත්තය යනු කුමක්ද? එසේ චුති චිත්තයක් සෑම සත්වයකුටම මරණයකදීම පහලවේද?
03:37
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (3 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව