සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD088-19
සබ්බේ භූතා,සබ්බේ සත්තා, සබ්බේ ඥාති මිත්තා, විශ්වාස පරමා ඥාති, හොතු මේ ජය මංගලං වචන කීපයක තේරුම්.
ගථා කොටස් කිහිපයක ආර්ය අර්ථය පහදා දෙන්න.
03:06
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
සබ්බේ භූතා,සබ්බේ සත්තා, සබ්බේ ඥාති මිත්තා, විශ්වාස පරමා ඥාති, හොතු මේ ජය මංගලං
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (3 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව