සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD088-17
රාජ භයං චෝර භයං අග්නි භයං උදක භයං සප්ත භයං සබ්බ භයං යන්නෙහි අර්ථ
රාජ භයං චෝර භයං අග්නි භයං උදක භයං
සප්ත භයං සබ්බ භයං ජෙයියෝ ජෙයියතු මංගලං
01:23
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (1 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව