සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD088-16
සබ්බන්තරාය විනස්සතූ, සදා සොත්ති භවන්තුතේ, භවතු සබ්බ මංගලං, ජිනසාවකානුභාවෙන, නෙය්‍යධම්මානුභාවෙන ජය පිරිතෙහි වචන කීපයක අදහස
පහත සඳහන් වචන වල ආර්ය අදහස් කෙටියෙන් පහදා දෙන්න:
සබ්බන්තරාය විනස්සතූ
සදා සොත්ති භවන්තුතේ
භවතු සබ්බ මංගලං
සබ්බේ මේ උපද්දවා
ජිනසාවකානුභාවෙන
නෙය්‍යධම්මානුභාවෙන
05:12
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
ජය පිරිත
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (5 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව