සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD088-14
මනුස්ස ලෝකයේ ශාසන අන්තර්දාන වුවත් බ්‍රහ්ම ලෝකයේ ශාසනය පැවතීන බව.
සිදුහත් කුමරු බුද්ධත්වය ලබන විට මේ විශ්වය තුල සුදුධාවාස වල මාර්ග ඵල ලාභීන් නොසිටියේද?
05:31
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව