සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD088-13
පෝඨිල හාමුදුරුවන්ගෙන් බන අසා ආර්ය මාර්ග ඵල ලැබුවේ කෙසේද?
මාර්ග ඵල නොලබා සිටි පෝඨිල හාමුදුරුවන්ගෙන් කර්මස්ථාන ගෙන මාර්ග ඵල ලැබුවේ කෙසේද?
10:38
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
තුච්ච
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (10 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව