සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD088-12
සංඛාර සහ චේතනා අතර වෙනස.
සංඛාර සහ චේතනා යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ එකක්ද?
03:53
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
චේතනාහං භික්ඛවේ කම්මං වදාමි. චේතයිත්වා කම්මං කරෝති කායේන වාචාය මනාසා

කාය සංචේතනා කාය සංකාරා, වචී සංචේතනා වචී සංකාරා, මනෝ සංචේතනා මනෝ සංකාරා
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (4 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව