සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD088-07
සංකිත්ත චිත්තය යනු කුමක්ද ?
සමාධි ගත සිතක ස්වභාවය, ආලෝක සංඥාව වැඩිම, නිද්‍රා ක්‍රම
15:23
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව