සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD088-06
චුතියට මානසිකත්වය බලපාන ආකාරය.
මනුස්ස ආත්මබාවයක් ලබපු අයකු මිය පරලොව යන අවස්ථාවේදී චුති චිත්තය අනුව පටිසංදියක් ලැබීමට හේතුවන බව ධර්මානුකූලව සදහන්වී ඇත. එසේ නම් මෙලොවදී ගව ගාතකයකු කිසියම් රෝගයකට ලක්වී මනස පොඩි දරුවකුගේ බවට පත් වුවොත් එම පටිසංදි අවස්ථාවත්...
12:57
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
කන්දෙ ගෙදර දොර නවයක් සදාලා
නින්දේ ඉන්න තද ඇන යතුරු දමාලා
බැන්දේ නවසීයක් වැල් ගෙන ගොතලා
මන්දේ යන්නේ අද තනියෙම දමාලා

කන්දේ ගෙදර නයි දේටයි කියන්නේ
දිරන ගෙවල් නුබ කුමටද සදන්නේ
ගෙයක් ඇර ගෙයක් නොතනා ඉදින්නේ
ගෙන් ගියදාට ගේ ගිනි නැත බලන්නේ

අනේක ජාති සංසාරං - සන්ධා විස්සං අනිබ්බිසං
ගහකාරකං ගවේසන්තෝ - දුක්ඛා ජාති පුනප්පුනං
ගහකාරක දිට්ඨෝ සි - පුන ගෙහං න කාහසි
සබ්බා තේ ඵාසුකා භග්ගා - ගහකූටං විසංඛිතං
විසංඛාරගතං චිත්තං - තණ්හානං ඛය මජ්ක්‍ධගා
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (12 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව