සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD087-36
අනුපූර්ව සික්ෂාව.
ආර්ය මාර්ගය වැඩීමේදී අනුපූර්ව සික්ෂා වැඩිය යුතු ආකාරය උදාහරන සහිතව පහදා දෙන්න.
03:00
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (3 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව