සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD087-35
භව නිෂ්පාදනය වන ආකාරය.
ආස්වාද විදීමට හිතක් පහල වූ අවස්ථාවේ පටන්ම භව නිෂ්පාදනයක් වෙනවාද?
03:59
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව