සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD087-33
පෙන පිඩුව අසාරයි රූපය අසාරයි කර්මස්ථානය ගැන.
පෙන පිඩුව අසාරයි රූපය අසාරයි කර්මස්ථානය ගැන.
06:16
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව