සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD087-32
අනුක්‍රමිකව ආර්ය මාර්ගය පූර්න කර ගන්න.
පැවැත්ම දුකක් බවත් දුකට මුල චන්දරාගය බවත් චන්දරාගය ඇති වන්නේ ආස්වාදය නිසා බවත් ආස්වාදය යනු දුකට ඇද දමන උගුලක් බවත්.........
07:49
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව