සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD087-28
සත් බුද්ධ වන්දනාව.
සත් බුද්ධ වන්දනාව නිවැරදිව කරන ආකාරය පහදා දෙන්න.
07:03
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව